Skip Navigation Links
Medlemslogin Opret profil

  Priser og betingelser

  
  
 
1.måned betragtes som en prøvemåned.
Der skal dog stadig betales kontingent for denne måned.
Efter 1. måned er sæsonen bindende til og med 13. juni 2024. 
Ved sygdom, ferier og andre former for fravær, reduceres der ikke i
priserne og man kan ikke springe den månedlige kontingent over
fordi man er væk i kortere tid.

Årligt Indmeldelsesgebyr kr. 150,- (gælder alle elever). Dette gebyr går til Koda Gramex, som er en musikafgift, som betales for at kunne spille musik i salen.

30 minutters hold: kr. 240,- pr. hold pr. måned. kr. 2.160,- hvis man betaler for hele sæsonen ved tilmelding.
45 minutters hold: kr. 350,- pr. hold pr. måned. kr. 3.150,- hvis man betaler for hele sæsonen ved tilmelding.
60 minutters hold: kr. 460,- pr. hold pr. måned. kr. 4.140,- hvis man betaler for hele sæsonen ved tilmelding.
 
ved tilmelding på efterfølgende hold får man 25% rabat, hvilket betyder man kun betaler kr. 263,00 for de næste 45 minutters hold.
hvis man tilmelder sig på både et 45 min. hold og et 30 min. hold, betragtes 45 min. holdet som det første og man får rabat på 30 min. holdet. Dvs. man betaler det dyreste hold som første hold og får rabat på det billigste hold.

Alle priser er pr. person og der ydes ikke familie rabat.

For hold med månedlig betaling, kan der opnås rabat ved
forudbetaling af hele sæsonen (priserne anført øverst).
Kontingent skal betales 1. undervisningsgang i måneden og
medlemskort skal fremvises hver gang man møder til undervisning.
Man kan få en gratis prøvetime, men man betaler for den, hvis man melder sig ind på holdet.
Man kan kun få prøvetime på hold, som har ledige pladser.

 UDMELDELSE I PRØVEPERIODEN

Evt. udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail til:til@dance4all.dk inden udløb af prøveperioden (i hovedsæsonen: inden træk af 2. rate – i forårssæsonen er der ingen prøveperiode).
Kontingent betalt ved tilmelding refunderes ikke.
Efter udløb af prøveperioden anser vi din tilmelding for bindende for resten af sæsonen.
Udmeldelse i prøveperioden har effekt med det samme – dvs. at man stopper på holdet når opsigelsen er modtaget.

UDMELDELSE (udenfor evt. prøveperiode)

Evt. udmeldelse skal ske skriftligt pr. mail til:til@dance4all.dk Betalt kontingent refunderes ikke.

Ønsker du efterfølgende at stoppe før sæsonen slutter, gælder følgende vilkår:

- Opsigelsesdato er den dato vi modtager din opsigelse.

- Opsigelsesvarsel er løbende måned + 1 måned fra din opsigelsesdato.

- Du modtager en bekræftelse med udmeldelsesdato og kan selvfølgelig deltage i undervisningen indtil denne dato.

- Mindstebetaling: 6 mdr., i hht. Forbrugerstyrelsens regler om bindingsperiode.

- Hvis undervisningen bliver aflyst af sygdom eller andet, vil denne undervisning finde sted på et andet tidspunkt når muligt.  

Du er først officielt udmeldt, når vi har registreret din udmeldelse, og bekræftet dette via en mail retur til dig! Dog skal kontingent stadig forfalde, jf. ovenstående udmeldelsesregler.

RESTANCE

Der er ikke adgang til undervisningen eller danseskolens arrangementer, såfremt du er i restance med din betaling.

Ved for sen betaling tillægges 100 kr. pr. betalingspåmindelse samt 5% pr. påbegyndt måned.

FORTRYDELSESRET

Der er ikke fortrydelsesret. Og betalt kontingent refunderes ikke.


Nyheder

Kommende arrangementer

Se Eventoversigt